Reference

Po mnogih letih delovanja se lahko pohvalimo z:

  • več kot 600 vgrajenih kotlov RENDAMAX 
  • več kot 8000 vgrajenih grelnikov Unical
  • več sončnimi kolektorji Unical  
  • več stanovanji in stanovanjskimi hišami v katere smo napeljali plin in centralno ogrevanje
  • številnimi večjimi stanovanjskimi, industrijskimi kotlovnicami in drugimi objekti, ki smo jih  izvajali ali vodili gradnjo (Zdravstveni dom Ljubljana, Zavarovalnica Maribor,  Srednja trgovska šola, Pošta Maribor, Psihiatrična bolnica Vojnik, Športni dvorani Brežice, Osnovna šola Medvode, Telovadnica Medvode, Gimnazija Brežice, Grafična šola Ljubljana, Blagovni center Medvode, Grad Goričane, stanovanjski blok Frankovo naselje Škofja Loka, Prulifilter Logatec, Dom starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Idrija, Gorenjske Elektrarne, Stanovanjski objekt Vojnik, Stanovanjski objekt Sodobna Vila Rožna dolina Ljubljana, Siliko Sevnica, Zdravstveni dom Brežice, Ydria Šport Idrija, Vrtec Idrija, Muzej Idrija, Hostel Idrija, Občina Idrija, Osnovna šola Apače, Kmetijska zadruga Gornja Radgona, Stanovanjski objekt Medvode, Pristava Krško, Policijska uprava Kranj, Policijska uprava Murska Sobota, KMT Essen, Papirnica Količevo, IMP Pumps Komenda, Prva gimnazija Maribor, Prosvetni dom Brežice, Snaga Maribor, Pošta Celje, Stanovanjski blok Tržič, OŠ Dob Domžale, Penzion Langerholc Kranjska gora, distribucijski center MASS Domžale, Količevo karton, Kmetijska zadruga Krško, Resistek Krško, Stanovanjski blok Mlinska Črnuče, Tenis dvorana Domžale, Knauf Ajdovščina, Induplati Jarše, Bazen Kodeljevo, Petrol Liminjanska Portorož, Avtotehna Ljubljana, Silico Sevnica, DARS Dob, Stanovanjski blok Gabrje, MORS Pivka, Dom invalidnih društev Maribor, SRC Bled, Novomont Novo mesto, Forstek Dol pri Hrastniku, MAMO Idrija, MORS Vrhnika, Nepremičnine EP Črnuče, Stanovanjski blok Gradnikova Radovljica, Kontrola meril Ljubljana, Kolektor Jesenice, Insem Atmos Hoče, UR-NA Prevalje, OŠ šmarje pri Jelšah,  ZD Šmarje pri Jelšah, Stara šola Šmarje pri Jelšah, Šolska in Obala Portorož in ostali.