Reference

 Po več kot 30 let delovanja, se lahko pohvalimo z:

 • številnimi večjimi stanovanjskimi in industrijskimi kotlovnicami, ki smo jih predelali na kurjenje s plinom s kotli Rendamax:več kot 600 vgrajenih kotlov RENDAMAX
 • več kot 8000 vgrajenih grelnikov Unical
 • več kot 5000 m dimnikov
 • več kot 300 vgrajenih plinskih kaloriferjev Robur
 • več kot 40 vgrajenih dušilcev zvoka Kutzner + Weber
 • več kompleti plinskih absorbcijskih toplotnih črpalk Robur
 • več kot 600 stanovanji in stanovanjskimi hišami v katere smo napeljali plin in centralno ogrevanje
 • Stanovanjski blok Bratov Babnik Ljubljana
 • Gimnazija Brežice
 • Prva gimnazijja Maribor
 • Psihiatrična bolnica Vojnik
 • Športna dvorana Brežice
 • Pošta Maribor in Pošta Celje
 • Vrtec Idrija
 • Grad Gewerkrnrgg Idrija
 • Stanovanski blok Mlinska pot Črnuče
 • Resstek Krško
 • OŠ Dob
 • ZD Brežice
 • Hostel Idrija
 • Stanovanski blok Mlinska pot Črnuče
 • Kontrola meril Ljubljana
 • Gradnikova Radovljica,
 • Nepremičnine EP Črnuče,
 • Vojašnica 26. Oktobra Vrhnika
 • SRC Bled,
 • Dom invalidnih društev Maribor,
 • Kolektor Turboinštitut Ljubljana idr.

številni stanovanjski objekti v katerih so vgrajeni plinski grelniki Unical:

 • Apartmajsko naselje Kranjska gora,
 • več apartmajska hiša Bohinj,
 • stanovanjski objekt Agrokombinatska Ljubljana,
 • Stanovanjski objekt Kogovškova Ljubljana,
 • Stanovanjski objekt Tomažičeva ulica Ljubljana,
 • MORS – Tehnični zavodi Slovenska Vas,
 • Stanovanjski objekt Otok Celje,
 • Apartmajsko stanovanjski objekt Kranjska gora,
 • Stanovanjski objekt Aškerčeva cesta Celje,
 • Stanovanjski objekt Zaloška cesta Ljubljana, Stanovanjski blok Medvode,
 • Veterinarska Fakulteta Cesta v mestni log 101 Ljubljana,
 • Stanovanjski objekt Zalog,
 • naselje stanovanjskih hiš Tomačevo,
 • stanovanjski objekt Ul OF Maribor,
 • naselje montažnih hiš Črna Vas,
 • Stanovanjske hiše Ul. Cankarjeve brigade Ljubljana,
 • več stanovanjska hiša Privoz Ljubljana,
 • Stanovanjski objekt Gosposka Celje,
 • več stanovanjska hiša v Rožni dolini Ljubljana,
 • Obrat Vrbje Celje,
 • Stanovanjske hiše Pri Lipi Vrhnika,
 • Stanovanjski objekt Maribor,
 • Stanovanjski objekt Celje,
 • Stanovanjski objekt Tržaška 202 Ljubljana,
 • naselje stanovanjskih hiš Galjevica Ljubljana,
 • Apartmajsko naselje MS3 Kranjska gora,
 • Stanovanjski objekt Vodnikova cesta Lesce,
 • Stanovanjski objekt Dolenjska cesta Ljubljana,
 • Stanovanjsko objekt Pot na Kal Hrastnik,
 • Stanovanjski objekt Trnovski vrtovi Ljubljana,
 • Stanovanjski objekt CAD 1 Hrastnik,
 • Stanovanjski objekt Orehek Kranj,
 • montažne hiše Mebles,                                                                               
 • individualne stanovanjske hiše po celi Sloveniji,
 • Bencinski servisi OMV,
 • Osnovne šole, …

številnimi objekti z vgrajenimi plinskimi kondenzacijskimi kotli Unical model MODULEX moči do 900 kW

 • Stanovanjski objekt Vojnik,
 • pizzerija Žeje pri Komendi,
 • Stanovanjsko naselje Markovec Koper,
 • Dom starejših občanov Idrija,
 • Gorenjske elektrarne,
 • Osnovna šola Apače,
 • MNZ Policijska uprava Kranj,
 • Stanovanjski blok Tržič,
 • Kmetijska zadruga Gornja Radgona,
 • MNZ Policija Murska Sobota…..

140 kosi solarnih panelov Unical vgrajenih na dveh novih objektih Zapori Dob,

številnimi večjimi stanovanjskimi, industrijskimi kotlovnicami in drugimi objekti, ki smo jih  izvajali ali vodili gradnjo

 • Zdravstveni dom Ljubljana,
 • Zavarovalnica Maribor, 
 • Srednja trgovska šola,
 • Pošta Maribor,
 • Psihiatrična bolnica Vojnik,
 • Športni dvorani Brežice,
 • Osnovna šola Medvode,
 • Telovadnica Medvode,
 • Gimnazija Brežice,
 • Grafična šola Ljubljana,
 • Blagovni center Medvode,
 • Grad Goričane, 
 • stanovanjski blok Frankovo naselje Škofja Loka,
 • Prulifilter Logatec,
 • Dom starejših občanov Novo mesto,
 • Dom starejših občanov Idrija,
 • Gorenjske Elektrarne,
 • Stanovanjski objekt Vojnik,
 • Stanovanjski objekt Sodobna Vila Rožna dolina Ljubljana,
 • Siliko Sevnica,
 • Zdravstveni dom Brežice,
 • Ydria Šport Idrija,
 • Vrtec Idrija,
 • Muzej Idrija,
 • Hostel Idrija,
 • Občina Idrija,
 • Osnovna šola Apače,
 • Kmetijska zadruga Gornja Radgona,
 • Stanovanjski objekt Medvode,
 • Pristava Krško,
 • Policijska uprava Kranj,
 • Policijska uprava Murska Sobota,
 • KMT Essen,
 • Papirnica Količevo,
 • IMP Pumps Komenda,
 • Prva gimnazija Maribor,
 • Prosvetni dom Brežice,
 • Snaga Maribor,
 • Pošta Celje,
 • Stanovanjski blok Tržič;

Številnimi objekti z vgrajenimi plinskimi stenskimi kondenzacijskimi kotli Unical model ALKON 50 in 70

 • Farma Pristava Krško
 • Avto pralnica Vir pri Domžalah,
 • MOST Celje,
 • Turbo inštitut Ljubljana,
 • Vrtec Kamnica Maribor,
 • Stanovanjski blok Kranj,
 • Siliko Sevnica,
 • Poslovni objekt Arh Krško,
 • Stanovanjski objekt Trebnje,
 • DURS Postojna,
 • Dom starejših občanov Lendava
 • Kulturni dom Vojnik,
 • Vrtec Novo mesto,
 • Distribucijski center MASS Domžale….

Objekti z vgrajenimi plinskimi absorbcijskimi toplotnimi črpalkami ROBUR

 • Liminjanska Portorož
 • OŠ Šmarje pri Jelšah
 • ZD Šmarje pri Jelšah
 • Stara šola Šmarje pri Jelšah
 • OŠ Rudnik
 • Šolska Portorož
 • Obala Portorož