Lokacija

MKM Nova d.o.o.

Ulica Jožeta Jame 14
1210 Ljubljana - Šentvid
Slovenija

T: + 386 1 583 79 40
E: info@mkm-nova.si

Facebook: @mkmnovadoo