Mommertz Wasser NEVTRALIZACIJSKE POSODE

Koda artikla
Nevtralizacijske posode

Posode za nevtralizacijo kondenza iz plinskih kondenzacijskih naprav

Mommertz Wasser

Posode za nevtralizacijo kondenza iz plinskih kondenzacijskih naprav, odvajanje oljnih kondenzatov po naročilu.

od 35kW do 300kW, večje po naročilu

navodila